Bài đăng

Đổi mới tổ chức và hoạt động chính quyền cấp quận của thành phố Hà Nội trong giai đoạn

Biểu hiện β-Galactosidase trong vi khuẩn Bacillus subtilis

Xây dựng pháp luật về mua bán, sáp nhập các tổ chức tín dụng ở Việt Nam

Định tội danh đối với tội trộm cắp tài sản theo luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Nguyên)

Điều khiển H ͚ các hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên

Áp dụng pháp luật giải quyết các tranh chấp kinh tế ở nước ta hiện nay

Nghiên cứu đối chiếu hành động bác bỏ trong tiếng Thái và tiếng Việt

Đánh giá năng lực quản trị nhân sự và quản trị bản thân của lãnh đạo cấp sở các tỉnh vùng Tây Bắc

Một số bài toán đặc trưng của phân phối mũ hai chiều

Mô phỏng một số thuật toán trên đồ thị

Phân tích dung lượng kênh UWB sử dụng kỹ thuật đảo ngược miền thời gian

Đánh giá công nghệ xử lý nước cấp và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, kiểm soát dòng thải tại Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông