Bài đăng

Signficantly improving magnetic properties of Sr-La-Co hexagonal ferrite

Nghiên cứu xác định liều chiếu dân chúng do phóng xạ tự nhiên ở khu vực Hà Nội (Phần Hà Nội mở rộng)

Mild Stress and Healthy Aging

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

Thien Tay in Van Quan district, Langson province (case studies: Mrs. Hoang Thi Binh)

Nghiên cứu xây dựng quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường tại một số mỏ khai thác khoáng sản lộ thiên

The effects of using collocations in teaching English vocabulary for 11th – grade students at Son Tay high school

ỨNG DỤNG ĐỊA TIN HỌC TRONG NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI ĐỊA HÌNH VÀ ĐÔ THỊ HÓA THỦ ĐÔ HÀ NỘI BẰNG MÔ HÌNH 3 CHIỀU

Quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

A Study on Structural and Semantic Components of Typical English and Vietnamese Idioms = Nghiên cứu thành tố cấu trúc và ngữ nghĩa của mốt số thành ngữ cố định (đặc ngữ) điển hình trong tiếng Anh và tiếng Việt.

Ngôn ngữ hội thoại trong thể loại phỏng vấn (trên tư liệu báo in tiếng Việt hiện nay)

Secondary School Teacher’s Perceptions of Task-Based Language Teaching and Their Beliefs about the Current Series of English Textbooks = Nhận thức của giáo viên THPT về phương pháp dạy học tiếng Anh dựa vào nhiệm vụ và niềm tin của họ về bộ sách giáo khoa tiếng Anh. Doctor of Linguistics: 621401